Kreativitet i skolen – hvad skal det betyde?

ken-robinson-take-your-pills-and-focus-3

Sir Ken Robinson holder et oplæg under BETT, den 1. februar, kl. 16. Han spørger ”Why is creativity important in education?”

Det er et interessant spørgsmål og på mange måder bliver det ikke taget helt alvorligt nok i den debat som foregår blandt politikkere og andre beslutningstagere. Det er sådan, at uddannelse i de fleste vestlige lande tænkt og udført lineært og med en helt klar samfundsøkonomisk vinkel. Det skal kunne betale sig for samfundet at give penge til uddannelse og hvordan finder politikkerne ud af, om eleverne lærer det de skal? Det gøres ved standard tests, der måler alle elever efter de samme parametre. Det giver nødvendigvis en stærk tendens til at undervise mod de mål som eleverne, og dermed også lærerne, vurderes ud fra.

Dette scenarie er kendt og jeg hører mange overbygningslærere fortælle om alt det, de skal nå med eleverne. De skal jo klædes på til at bestå prøverne!

Jeg anser de nye teknologiske muligheder som computere, tablets og mobiltelefoner tilbyder, som en ”game-changer”. Det er nu muligt at åbne for en helt anderledes tilgang til læring. Det multimodale, det kreative, det spændende, det nye, det uopdagede kan gå hånd i hånd med det klassiske og akademisk inspirerede undervisning.

Ifølge en undersøgelse af 3000 virksomhedsledere som IBM står bag, så er uddannelse af kreative mennesker, den vigtigste udfordring, den vestlige verden står over for. Lige nu arbejder uddannelsessektoren den anden retning – det er paradoksalt!

Modstanderne mod at lade it og medier fylde meget i skolen vil fortælle os, at det jo bare er værktøjer. At de ikke kan noget af sig selv! Og det er korrekt – men det kan en guitar heller ikke, eller for den sags skyld en fodbold! Min pointe er, det er mulighederne som er så skønne ved it og medier. Det er muligheder for at lære og lege samtidig, muligheden for at lade børn udvikle sig i andre arenaer, muligheden for, at børn i skolen kommer derfra med følelsen af at være blevet klar til at indtage verden. Se denne video fra elever på Hellebækskolen i Helsingør –  kreativ og godt udført!

Kreativitet, it og medier er ikke bare mulig vej for skolen – det er en nødvendig vej! Både af samfundsmæssige, økonomiske og personlige grunde.

TAU MAUI Helsingør Kommune har vi et omfattende kompetenceløft i gang for lærere og pædagoger, (se mere på itifagene.dk) og vi har også satset på at få den kreative del med. Vi har bl.a. en workshoprække under titlen ”Tekstlaboratoriet”. Her har rapperen Tau haft lærerne under kærlig behandling. Han har arbejdet med rim, rytme og flow-writing. Fordi børn og unge har rap-genren på rygraden, synes vi den egner sig som skriveformat til kreative skriveprocesser.  Flow-writing er en improviserende skriveteknik, hvor man optager sin tale henover et beat på pc’en. Lærerne prøver selv teknikken og udfolder dens skrivepædagogiske potentialer i undervisningen og meningen er, at workshoppen danner afsæt til at arbejde videre med produktion af tekster, beats og lydflader på elevernes helt egen, kreative facon.

Tau kan ses her: http://youtu.be/mv1e9R86Dkc

Kreativitet er vigtig i skolen – fordi det er centralt i ethvert menneskes liv, at kunne deltage i processer som involverer originale ideer, der har en værdi for en selv og for andre. Denne proces kan skolen bidrage til og det synes jeg den skal komme i gang med nu.

Ken Robinson

Reklamer

9 thoughts on “Kreativitet i skolen – hvad skal det betyde?

 1. Fedt indlæg – jeg er helt med på it-bølgen, men mon ikke vi snart når så langt, at vi ikke behøver at tale om it med igen begynder at tale om indhold og fx kreativitet – og, naturligvis, hvordan vi understøtter det bedst med it (eller andre redskaber).

  • @ag jeg er helt enig – it er jo ikke noget i sig selv og det er der vel i virkeligheden ikke ret meget som er. debatten om hvordan vi bedst understøtter børnenes læring er jo spændende og foregår i disse år intensivt i mange arenaer.

   • Meget spændende diskussion. Man skal i hele denne iver efter at bruge IT og kampen om at være først og bedst, passe på at man ikke kommer til at sætte fokus det forkerte sted og ender med at bruge IT’en til at gøre det man ønsker at opnå, men at bruge den som et værktøj til at opnå og muligvis forbedre det man vil lave. Eks. Ikke bruge apps til at udføre opgaven men kun til at understøtte.

 2. Godt indlæg Morten – jeg er langt hen ad vejen enig.

  Selv om der stadig også bruges mange gode kræfter på at tilbyde skolebørnene inspirerende og personlig relevant undervisning. Heldigvis!

  Mht. til it, mobiltelefoner og computere giver de helt nye dimensioner, og selvfølgelig skal undervisningen afspejle den rolle de teknologiske fremskridt spiller ude i ‘den virkelige’ verden. Det er jo ikke uden grund at internettet er blevet den største samfundsomvæltning i de de seneste mange generationer. Alt kreativt arbejde starter i dag med en Googlesøgning! Men navnlig udviklerne af undervisningen bør være opmærksomme på den fare, der ligger i at alt, der foregår på skærmen er et individualistisk projekt, hvor brugeren gør lige præcis hvad der passer ham (eller hende – men jeg tænker mest på drengene her!) i den givne situation. Computeren giverdårlige muligheder for at øve sociale færdigheder som at lade andre tale ud, vente til det bliver ens tur, respektere andres holdninger, eller at de er lidt længe om at komme frem til pointen ect.

  Og må det ikke glemmes at rigtig mange bruger yderligere et par timer eller fem foran skærmen når de kommer hjem… hver dag.

  God dag!

  • Hej Johannes – godt at høre fra dig. Håber alt er vel med Villads og resten af familien 🙂
   Det kommer nemt til at fremstå, som om jeg mener at it og medier er den eneste vej frem når vi taler kreativ undervisning. Det er jo ikke tilfældet – det er bare der jeg har noget at tilbyde i forhold til danskfaget. Der skal meget mere og andet til for at skabe en kreativ, sjov, spændende, udviklende og vedkommende skole. Der skal mere fokus på bevægelse, sociale kompetencer, drama, musik, naturfag, osv. osv. Kort sagt, eleverne skal ikke have lov til at føle at deres skoleganbg er forgæves og det er der mange (drenge) der synes lige nu. Målet for folkeskolen må være, at alle elever kommer derfra med tilstrækkelige færdigheder, tro på egne evner OG en lyst til at udvikle sig yderligere! Er de tre forhold til stede – så mener jeg vi er kommet langt. Jeg mener dermed ikke, at nogen skal holdes nede eller ikke udfordres fagligt/kreativt – alle elever skal så vidt det er muligt, tilbydes de bedste udviklingsmuligheder i skolen.

   Hav en god dag 🙂

 3. Hej Morten
  Det sure opstød jeg leverede på Folkeskolen.dk skal ses som en generel kritik af ”kreativitets retorikken”, som vi alt for ofte ser den på Folkeskolen.dk og erhvervslivet. Min pointe er…

  Kreativitet, og dine kreativitets eksempler, kan altså ikke stå alene! Kreativiteten kan bevares som et sekundært bidrag til hele billedet, ved at balancere den op imod kritiks og konstruktiv tænkning…. ellers ender det netop med at vi dyrker kreativiteten i-sig-selv og af ”mystiske” årsager.

  Det der fik mig konkret op af stolen var denne udstilling af Tau, som alt for let kan misfortolkes: kreativitet er ikke andet en vilde, autonome, røde politiske følelser… lad mig bare henvise til ét (kvalificere) alternativ… http://www.facebook.com/photo.php?v=2624222884158

  Bag ved dette ligger der den erkendelse at uden balancen så opstår der en politik kamp, hvor ”den røde kreativitet” må modsvares af et præcist tilsvarende kreativt blåt modsvar….. hvorved vi har de to stereotype grupper som reelt misbruges i denne kamp. Under vejs sker der også en dyrkelse af disse stereotyper..

  Det er i-sig-selv uretfærdigt at påpege de specifikke eksempler, men lad mig bare peget på flow begrebet (som sikkert ikke har noget med flow-writing at gøre). Flow kan man opleve som et form for vilje løs læring, flydende kreativitet, men problemet er netop at det som dette flow ikke kan – nemlig at vi stopper op og er kritiske overfor den læring/kreativitet vi udsættes for. Flow er fx en gammel kendt teknik fra Koranskoler, men dette slægtskab sløres behændigt af dem som allerede er inde i flowet …. flow har altså en stærkt begrænset legitimitet, som på nihilistisk vis forsvinder sammen med vores erkendelse af at der ikke findes sikker viden!

  Samme nihilistiske skæbne rammer kreativiteten, kritikken og konstruktionen – teknologien, ’alt sammen’ kan erkendes som sekundære elementer! ( Hvis du er med så langt så ender vores ubalancerede dyrkelse af fx kreativitet/læring i en destruktion af os – altså oplever vi en kreativitet og læring som invaderer os og destruerer os – rationalet kaldes Kenosis! )

  Af alle disse årsager – og flere til – er jeg altså ikke tilhænger af at vi taler for ’specifikt’ om at tage kreativiteten ind i skolen og dyrke den der.

  Det vi gør herved er at vi reelt set mister ”de kreative”, som bliver ’kreative’ – og du kan sikkert nu fornemme slægtskabet mellem det jeg siger og Thomas Rømers urene pædagogik. Når vi finder kreativitetens essens så gør vi det umuligt at ’begribe’ den.

  Det som vi kan lære om kreativitet kan på den anden side læres i løbet af ganske få minutter – når alt hokuspokus er fjernet er det ganske enkelt at få nye ideer…. det som ikke er så let er den teknologiske vurdering, men jeg fornemmer at vi her er lidt mere på den samme side i manualen – så måske har du lidt lettere ved, at tjekke dette, end de fleste andre…..

  På bagkant undskyld!! – Per

 4. Hej Morten. Spændende artikel. Jeg er helt enig i, at vi som undervisere af udskolingseleverne har utroligt meget, som de skal igennem for at kunne klare prøven, og at det fokus er helt forfejlet. Jeg synes, at der ligger en endog meget stor udfordring i at etablere et undervisningsmiljø, hvor kreativiteten og innovationen sættes i spil. IT er et godt og vigtigt redskab i den proces, men jeg opelever ikke, at det gør eleverne mere kreative på indholdssiden i deres løsning af en given problemstilling. Det ser jeg som den helt store udfordring.

  På Islev skole forsøgte vi os med et eksperiment i udskolingen, da vi kastede os ud i en hel innovationsuge uden at have prøvet kræfter med det før. Det var spændende, men gjorde det også tydeligt for os lærere, hvor svært det er at animere eleverne til at forlade det gammelkendte og tænke i nye baner. Det er en lang proces og kræver efteruddannelse af lærerne. Hvordan tænker du, at vi skal få løst den del problematikken? Og skal innovation og kreativitet betragtes som et fag, man uddannes i? Eller skal vi bedragte innovation som almen kompetence?

  Spændende blog du har.

  Mikkel wiene

  • Hej Mikkel
   Tak for din kommentar. Det lyder helt vil dt fedt det forløb I har været igennem på Islev Skole. Skolen er for øvrigt min gamle skole og jeg har også arbejdet der som vikar i slutningen af 90’erne 🙂
   Mht. kreativiteten hos eleverne, så har du ret. Den kommer ikke ind med it og medier eller andre værktøjer/redskaber. En guitar spiller ikke af sig selv – det gør den øvede pige eller dreng. På sammen måde gælder det med kreativitet og innovation i skolen. Den kommer ikke af sig selv. Jeg ser rammerne om innovationen og kreativitetetn som noget af det vigtigste læreren skal forholde sig til. Når der fx skal arbejdes med reklamevideoer og virale videoer, så kan det gøres på rigtigt mange måder. Der kan analyseres og skrives stile/opgaver om det, der kan arbejdes meget med det tekniske/kompositoriske og der kan arbejdes med det indholdsmæssige. MEN der kan også sættes en ramme, hvor alle de ovennævnte aspekter inddrages sammen med produktionen af reklamevideoer eller virale videoer. Disse videoer skal nødvendigvis indgå i en autentisk kommunikationssituation – fx som reklame for skolen eller en lokal forening eller sportsklub. Produkterne skal have en virkelig betydning. I min optik lader det sig meget dårligt gøre, at være innovativ uden at have en virkeligheden for øje. Som Ken Robinson siger: “Original ideas that has value”

   Mht. til at have en evalueringsuge, så er det en fed ide – tænk hvis innovation og kreativitet var en del af hverdagen? Det kræver en omtænkning og villighed til at forlade faste positioner, først og fremmest hos lærerne. De skal vise vejen og det handler i første omgang om en holdning/syn på skole. Det kræver måske ny inspiration og sikkert også gode proces konsulenter som kan hjælpe jer på vej som team. Og så kræver det mod hos jer og hos ledelsen til at ville det. Der vil helt sikkert komme kritiske røster fra forældre som vil være bekymrede for det faglige.

   Jeg vil med glæde læse mere om jeres uge – hvor gør jeg det henne? eller ser nogle videoer?

   /Morten

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s