Hvilken retning skal digitale læremidler tage?

Hvorfor har jeg skrevet dette blogindlæg? UNI-C er de forkerte til at bestemme, hvilke digitale lærermidler, der skal støttes. De famøse kr. 500 mio. må kunne bruges bedre.

Steen Hildebrandt holdt tidligere på året et foredrag, hvor han med hårde ord gik i rette med den måde som politikere og embedsfolk tænker det danske samfund og dermed også den danske uddannelsessektor.

”Hvis vi ikke ændrer retning, så ender vi der, hvor vi er på vej hen.” Sådan sagde Steen Hildebrandt. Han var ikke positiv med hensyn til den retning vi bevæger os i for nuværende. Han kunne faktisk heller ikke se nogen vigtige indikationer af, at beslutningstagerne i den danske skoleverden har tænkt sig at ændre på retningen.

Pisa

Pisa resultaterne er så aggregerede, at vi burde skamme os. De kan slet ikke bruges til at skabe retning for en samlet uddannelsespolitik. Ikke desto mindre er det faktisk sket over en årrække, her i Danmark. Anført af embedsmænd og politikkere i en grim alliance.

Steen Hildebrandt bragte også Einstein ind sin fremstilling af problemerne som uddannelser i Danmark står overfor – ”Et problem kan ikke løses med den tænkning, som har forstret problemet”.  Mere af det samme won’t cut it!

Hvis jeg skal tage Steen Hildebrandts analyse alvorligt – det tænker jeg der al mulig grund til – så efterlader det bl.a. folkeskolen med store udfordringer. Jeg kunne vælge at tage debatten om arbejdstid eller de mange forskellige måder som reformen kommer til at udmønte sig lokalt. Det er ikke mit ærinde i dette indlæg.

Som ansat i forlagsbranchen og dermed særligt interesseret i hvordan undervisningsmidlerne udvikler sig, ligger det mig på sinde, hvad Undervisningsministeriet gør for at retningen for læremidler kan ændres.

UNI-C

Som det forholder sig nu, så gives der tilskud til indkøb af digitale læremidler, der er godkendt af UNI-C på Materialeplatformen. Kriterierne for denne godkendelse kan jo ikke være andet end ekstremt styrende for, hvordan forlag vælger at tilrettelægge deres udgivelser. Hvad enten det er enkelt udgivelser eller på platforme.

Mit problem er, at jeg slet ikke er sikker på, at disse kriterier er hensigtsmæssige i forhold til at kunne udvikle nytænkende, kreative, opfindsomme, spændende, fagligt udfordrende digitale læremidler. Kriterierne kan ses her: http://materialeplatform.emu.dk/for-producenter/index.html) Ved at lade UNI-C lægge standarden for, hvad der de facto er gode, digitale undervisningsmaterialer, så udelukker man også mange utraditionelle tanker, fra at komme ind på markedet. Det er helt sikkert ikke med til at gøre det nemmere at skifte retning. Jeg synes, der mangler en villighed til at turde kaste mange midler efter materialer, som i deres egen, måske lidt skæve facon, er med til at flytte på billedet af, hvad et digitalt læremiddel skal være i 2014.

Kom så…

Lad os slippe de kreative og opfindsomme kræfter løs, som findes i forlagsbranchen og i andre brancher, der har interesse i at gøre Danmark til det bedste sted at gå i skole.  Vi skal være villige til at tænke anderledes – det hjælper ikke med flere retninger fra embedsværket.
Det hele skal ikke være sort, her til slut. Jeg ser bevægelser i den rigtige retning, fx har Mathias Poulsen skrevet om sin deltagelse i samarbejdsforum for udvikling af digitale læremidler – det er der kommet dette positive indlæg ud af.

Hav en god dag 🙂

Reklamer

Sir Ken Robinson – hvad er meningen?

Galleri

Jeg faldt over et tweet den anden dag – der var et link til en kritisk blog om Sir Ken Robinson og hans tanker om uddannelse og kreativitet. Bloggen finder du her. Jeg videresendte linket på Twitter og fik straks … Læs resten

SETT 2013 – hvad skete der egentlig?

Galleri

Dette galleri indeholder 1 billede.

Just hjemvendt fra SETT 2013 (Scandinavian Educational Technology Transformation) er det på sin plads at give et lille indblik i, hvad som egentlig foregik deroppe. Vi var omkring 20-30 danskere afsted og repræsenterede på den måde en meget lille mindretal … Læs resten

Kreativitet i skolen – hvad skal det betyde?

Galleri

Dette galleri indeholder 3 billeder.

Sir Ken Robinson holder et oplæg under BETT, den 1. februar, kl. 16. Han spørger ”Why is creativity important in education?” Det er et interessant spørgsmål og på mange måder bliver det ikke taget helt alvorligt nok i den debat … Læs resten

Video kommentar om potentialer ved Windows 8 Slate PC

Galleri

Jeg har været til skolenetværksmøde hos Microsoft sammen med henved 100 andre undervisningsfolk. Det var en fornøjelse og inspirerende som altid. Jeg blev bedt om give mine kommentarer til mulighederne for at anvende Windows 8 Slate PC/tablets i skolen og … Læs resten

Soulaima Gourani og det ligegyldige komma

Galleri

Dette galleri indeholder 2 billeder.

Det ligegyldige komma – it i kulturel frisættelsesproces Jeg hørte Soulaima Gourani tale for første gang live, her den anden dag. Det var en stor oplevelse! Jeg følte hun talte direkte til mig og satte ord på mange af de … Læs resten

Windows 8 Slate PC – hvad skal vi med det?

Galleri

Dette galleri indeholder 3 billeder.

CFU-konsulent Kasper Koed og jeg har evalueret en Windows 8 Samsung Slate PC. Jeg blev bedt om at afprøve Microsofts nye teknologi og reflektere over den i pædagogisk praksis, mens Kasper allerede havde en Slate PC på sit arbejde. Det … Læs resten

Ny Nordisk Skole – del 2

Galleri

Dette galleri indeholder 3 billeder.

Dristighed og hårdt arbejde Jeg læste forleden dag indlægget fra Morten Mosgaard her om Ny Nordisk Skole og lovede ham et svar. Det kommer nu. Vi er nogle undervisere, konsulenter, skolefolk og forskere som passioneret skriver under #skolechat på Twitter. Når det … Læs resten

Om Ny Nordisk Skole

Galleri

Dette galleri indeholder 1 billede.

Hele den pædagogiske sektor fra daginstitutionerne til folkeskolen er ramt af en konformitet og laden stå til, som lammer børns naturlige udvikling og kreative foretagsomhed. Goethe skriver et sted, at “indtil man virkelig helliger sig, er der altid tøven, resultatløshed … Læs resten

Sæt skrivespor til prøven – en lille anmeldelse

Galleri

Dette galleri indeholder 2 billeder.

Charlotte Rytter og Mette Teglers har for Dansklærerforeningens Forlag begået en lille bog, der gør eleven klar til at skrive varieret, spændende og stillistisk korrekt til afgangsprøven. Den henvender sig il elever i 8.-9. klasse og er med sine 36 … Læs resten